Thrianta-show

Logo THRIANTA-SHOW Oorsprong van de naam
"Thrianta" is een oeroude naam voor een gebied dat ongeveer de huidige provincie Drenthe omvat; de oudst bekende schriftelijke vermelding komt als "Threant" voor in een in het Latijn gesteld document uit het jaar 820. In de volgende eeuwen is de naam langzamerhand veranderd van Threant > Thrianta > Thriënte > Drente naar de huidige officiële spelling "Drenthe".

In het jaar 1961 besloot de toenmalige vereniging "M.O.T.V." te Schoonoord de naam THRIANTA-SHOW te gebruiken als naam voor een tentoonstelling waar in principe alle kleindierenhouders uit de provincie Drenthe konden inzenden. Het gebruik van de naam is tot en met de 23e keer voortgezet en in 2001 heeft de nieuw gevormde vereniging "JONG LEVEN / MOTV" de naam met ingang van de 24e THRIANTA-SHOW overgenomen. Overigens is de 32e THRIANTA-SHOW in november 2009 de laatste geweest. Om organisatorische redenen was het niet mogelijk door te gaan met het organiseren van tentoonstellingen.

Locatie
Overzicht THRIANTA-SHOW In 2002 en 2003 vond de tentoonstelling plaats te Sleen. In 2004 werd de tentoonstelling verhuisd naar Zweeloo, tot en met 2009 vond de THRIANTA-SHOW daar plaats in de ook vroeger al gebruikte manege van de "Alterbergruiters". Helaas moest worden besloten hier niet verder te gaan.