Lidmaatschap

Iedereen die onze doelstellingen een goed hart toedraagt is welkom binnen onze vereniging. Zelfs als u (nog) geen dieren hebt, kunt u lid worden. Personen tot 17 jaar worden jeugdlid met bepaalde voordelen. Bovendien moet men (overigens alleen als actief fokker) een fokkersregistratienummer van de betreffende landelijke bond (KLN, NBS) aanschaffen.

Kosten van het lidmaatschap:

Afbeelding konijn

Verenigingscontributie 2023: voor het jaar 2023 zal geen contributie worden verlangd.
 
Eventueel bijkomende kosten:
Gekoppeld aan de fokkersnummers KLN en NBS is een verplicht abonnement op het maandblad "Kleindier-Magazine (KM)": deze verplichting geldt niet voor jeugdleden van 6 t/m 16 jaar en ook niet als iemand anders op het zelfde adres al een abonnement heeft. KLN-leden van 10 tot 21 jaar met automatische betaling die op een adres wonen zonder andere fokkers krijgen een gratis abonnement op "KM".
Het lidmaatschap KLN en het abonnement Kleindier Magazine (KM) wordt als één bedrag gefactureerd; dit geldt alleen voor het eerste gezinslid per adres. Als er op dat adres meerdere KLN-leden aanwezig zijn geldt voor hen een lager bedrag omdat er maar één magazine per adres verzonden wordt.

De prijzen voor 2023 (bij automatische incasso) zijn als volgt:

KLN:  
Fokkersnummer KLN, incl. verplicht KM: € 55,50
Fokkersnummer KLN gezinsleden: € 19,50
Fokkersnummer KLN jeugdleden: € 10,00
Liefhebberslidmaatschap (zonder fokkersnr.) incl. KM: € 45,50
Combinatienummer KLN-leden; extra: € 3,00
NBS:  
Fokkersnummer NBS excl. verplicht KM: € 15,00
Fokkersnummer NBS jeugdleden: € 7,50
Combinatienummer NBS-leden; extra: € 1,50
KM:  
Kleindier Magazine NBS-leden (verplicht): € 36,50
Kleindier Magazine voor niet-leden KLN/NBS in NL: € 46,00
Zonder automatische incasso € 2,50 extra.
 
Oormerken jonge konijnen: gratis
Ringen voor alle gevogelte, excl. verzendkosten: Sierduiven (NBS) € 0,35 per stuk.
  Overig gevogelte (KLN) € 0,28 per stuk.

Het secretariaat van de vereniging kan u meer gedetailleerde informatie verstrekken.