Lidmaatschap

Kosten van het lidmaatschap:

Verenigingscontributie is met ingang van het jaar 2024 voor een opgeheven vereniging uiteraard niet meer van toepassing. Wel wordt onderstaand enige algemene informatie gegeven met betrekking tot de kosten van het lidmaatschap van de landelijke bonden KLN en NBS via een plaatselijke vereniging.

Afbeelding konijn

 
Eventueel bijkomende kosten:
Gekoppeld aan de fokkersnummers KLN en NBS is een verplicht abonnement op het maandblad "Kleindier-Magazine (KM)": deze verplichting geldt niet voor jeugdleden van 6 t/m 16 jaar en ook niet als iemand anders op het zelfde adres al een abonnement heeft. KLN-leden van 10 tot 21 jaar met automatische betaling die op een adres wonen zonder andere fokkers krijgen een gratis abonnement op "KM".
Het lidmaatschap KLN en het abonnement Kleindier Magazine (KM) wordt als één bedrag gefactureerd; dit geldt alleen voor het eerste gezinslid per adres. Als er op dat adres meerdere KLN-leden aanwezig zijn geldt voor hen een lager bedrag omdat er maar één magazine per adres verzonden wordt.

De prijzen voor 2024 (bij automatische incasso) zijn als volgt:

KLN:  
Fokkersnummer KLN, incl. verplicht KM: € 56,00
Fokkersnummer KLN gezinsleden (zonder KM): € 20,00
Fokkersnummer KLN jeugdleden (6 t/m 16 jaar): € 10,00
Liefhebberslidmaatschap (zonder fokkersnr.) incl. KM: € 46,00
Liefhebberslidmaatschap (eerste jaar) incl. KM: € 30,00
Combinatienummer KLN-leden; extra: € 4,00
NBS:  
Fokkersnummer NBS excl. verplicht KM: € 17,50
Fokkersnummer NBS jeugdleden (6 t/m 16 jaar): € 9,00
Combinatienummer NBS-leden; extra: € 1,50
KM:  
Kleindier Magazine NBS-leden (verplicht): € 36,50
Kleindier Magazine voor niet-leden KLN/NBS in NL: € 46,00
Zonder automatische incasso € 2,50 extra.
 
Oormerken jonge konijnen: variëert per vereniging
Ringen voor alle gevogelte, excl. verzendkosten: Sierduiven (NBS) € 0,35 per stuk.
  Overig gevogelte (KLN) € 0,28 per stuk.