31e Thrianta-Show

Logo Thrianta-show Voor de 31e THRIANTA-SHOW op 13 t/m 15 november 2008 werd in alle diergroepen een grote verscheidenheid aan rassen ingeschreven. In 2007 was vooral het grote aantal van oorsprong wilde watervogelsoorten een publieksattractie. Ook nu werd weer een aantal kleurrijke soorten eenden en ganzen ingeschreven. Helaas niet de collectie siervogels en oorspronkelijke duivensoorten waarop wij hadden gehoopt; het aantal houders en fokkers daarvan is relatief klein. Dit laatste geldt ook met betrekking tot de cavia's, waarvan overigens na enkele jaren afwezigheid weer enkele dieren werden ingeschreven.

Het aantal ingeschreven dieren per ras heeft er toe geleid dat ten opzichte van het vraagprogramma een herverdeling van de rassen over de keurmeesters moest plaats vinden; hierdoor werd een zo evenredig mogelijke verdeling van aantallen te keuren dieren bereikt.

Met de gebruikte decoratiematerialen was in de tentoonstellingsruimte weer een bijzonder goede sfeer tot stand gekomen; we hebben er dan ook erg veel positieve reacties van het publiek over ontvangen. De volière met duiven en de rennen met min of meer bijzondere kippen trokken bij veel bezoekers extra aandacht.

Op de belangrijkste uitslagen met betrekking tot de keuring van de dieren gaan we onderstaand kort in.

31e THRIANTASHOW 2008 In het algemeen waren de resultaten goed. Dit was de eerste THRIANTA-SHOW waar ook bij de konijnen de zogenaamde puntenkeuring werd toegepast. Dat wil zeggen dat naast de van ouds bekende predikaten ook de puntenschaal werd gehanteerd die al enkele jaren bij het pluimvee en de sierduiven wordt gebruikt.

De winnaar bij de konijnen was R. Koobs te Emmen met een Tan-konijn. Dit dier behaalde het predikaat U (= Uitmuntend) met 98 punten. De winnende dieren in de andere diergroepen behaalden allemaal het predikaat F (= Fraai) met 96 punten. Bij de grote hoenders was het een Australorp hen van J. Anninga te Dalen, bij de dwerghoenders een Drentse kriel hen van J. Lamberink te Schoonebeek. De winnende sierduif was een Duitse Modena doffer van M. Bergsma te Zwartemeer en de winnende oorspronkelijke watervogel een Grijskop Casarca van A.J. v.d. Most te Coevorden. We kunnen terugzien op een goed geslaagde tentoonstelling die ook voor het lekenpubliek veel had te bieden; bij de jeugd was vooral de zogenaamde knuffelhoek met erg aaibare konijntjes in trek.

Foto's
Op de keuringsdag en tijdens de opening van de 31e THRIANTA- zijn foto's gemaakt door Rene Schraa. Bekijk hier de foto's van de keuring en hier van de opening.