Activiteiten

Algemene informatie
Behalve de regelmatige bijeenkomsten van de leden kent "JONG LEVEN/M.O.T.V." een aantal steeds weer terugkerende evenementen, waaronder:

Ook nemen de leden deel aan diverse andere keuringen en tentoonstellingen, zowel in de regio als landelijk.

Activiteiten in 2021

In het jaar 2020 moesten alle geplande activiteiten worden afgelast; voor het jaar 2021 zijn vooralsnog geen activiteiten gepland, behalve onder voorbehoud de jongdierendag op 4 september. Ook ledenvergaderingen kunnen vooralsnog niet worden gepland.

Activiteiten in voorgaande jaren

Overzichten van onze activiteiten sinds 2003 zijn te vinden de pagina Archief.