29e Thrianta-Show

Logo Thrianta-show De 29e THRIANTA-SHOW op 16 t/m 18 november 2006 was zoals gebruikelijk in de manege van de "Alterbergruiters" te Zweeloo; de Thrianta- en Hulstlanderclub, de Nationale Wenerclub en de Nederlandse Tankonijnenfokkersclub hadden er een distriktsshow ondergebracht.

Desondanks bleef het totale aantal inschrijvingen lager dan wij hadden gehoopt. Uit informatie van enkele jaarlijkse inzenders die nu afwezig waren, is gebleken dat voor meerdere konijnenfokkers het fokseizoen 2006 slecht is verlopen met geen of erg late jonge dieren. De afwezigheid van de verwachte water- en siervogels bleek mede te wijten aan de overheidsmaatregelen met betrekking tot de vogelgriep; de verplichte afscherming met daarbij soms optredende huisvestingsproblemen komt de tentoonstellingsconditie van deze diergroepen niet ten goede.

Toch was de groep siervogels niet helemaal afwezig; het betrof hier een tweetal bij het publiek weinig bekende wilde Aziatische hoendersoorten. Ter opluistering was een koppel Bankivahoenders beschikbaar gesteld; in het wild leven deze dieren, die worden beschouwd als de stamouders van onze kippen, in de jungle van Zuidoost Azië. Naast deze "oerkippen" was ook een haan van een nauwe verwant, het Sonnerathoen uit India, aanwezig. Over de vraag in hoeverre ook deze soort heeft bijgedragen aan de vorming van onze kippen zijn de geleerden het nog steeds niet eens.

Dat de 29e THRIANTA-SHOW met deze dieren iets bijzonders voor het publiek bracht, bleek doordat geïnteresseerde bezoekers regelmatig voor de kooien waren te vinden.
De officiële opening van de tentoonstelling werd op donderdagavond 16 november om 19.00 uur verricht door de heer G. Hegen van de dierenartsenpraktijk Zuidenveld te Sleen.

De hoofdereprijzen werden als volgt toegekend:

Door de gedelegeerde van de Ned. Federatie voor Kleindierententoonstellingen (FK) werd een zeer positief rapport uitgebracht waaruit wij het volgende citeren: "Algemene indruk: Prima tentoonstelling; een visitekaartje "eerste klasse" voor de kleindierenliefhebberij." Wij rekenen er op dat deze tekst uit het FK-rapport voor onze inzenders en bezoekers aanleiding is om in 2007 terug te komen.

Zie de foto-impressie voor een totale indruk van de tentoonstelling.