28e Thrianta-Show

(Laatste wijziging van deze pagina: 2 december 2005)

logo Thriantashow Op 1 november meldden wij hier dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) vanaf maandag 31 oktober 2005 alle tentoonstellingen, shows, wedvluchten en dergelijke met (sier)pluimvee, loopvogels of postduiven in beginsel heeft verboden. De organisatoren kunnen een ontheffing aanvragen bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). De VWA beoordeelt elke aanvraag aan de hand van een risico-analyse. (Zie ook de websites van het ministerie van LNV www9.minlnv.nl en van de NHDB www.nhdb.nl)

Inmiddels blijkt de VWA in het algemeen de gevraagde ontheffingen te verlenen, tenzij het om een bijzonder evenement gaat, bijvoorbeeld in de openlucht, en mits aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. In de vergunning voor onze eigen 28e THRIANTA-SHOW met meerdere diergroepen werden onder meer de volgende voorwaarden opgenomen:

Overzicht Thrianta-show Rekening houdend met de gestelde voorwaarden kon de 28e THRIANTA-SHOW dus gewoon doorgaan. Het aantal ingeschreven dieren bedroeg ruim 100 meer dan in 2004. Naast een groter aantal sierduiven was met name het aantal in de diergroepen sier- en watervogels en oorspronkelijke duivensoorten gestegen; wij vinden dit, ook voor het publiek, een interessante ontwikkeling. Inderdaad hebben wij van het publiek zowel tijdens als na afloop van de tentoonstelling hierover diverse positieve reacties gekregen.

Woensdag 16 november was de dag waarop de keurmeesters de ingezonden dieren voorzagen van een beoordeling met predikaat. Het pleit voor de kwaliteit van de ingezonden dieren dat maar liefst driemaal het hoogst mogelijke predikaat U (= Uitmuntend) werd toegekend; zie hier onder.

Fraaiste dieren van de hele tentoonstelling:

Bekijk hier foto's van de fraaiste dieren, gemaakt door Edwin Wildeboer.

Twee konijnen-speciaalclubs brachten in 2005 een distriktstentoonstelling onder bij de THRIANTA-SHOW:

De clubrassen waren in ruime aantallen vertegenwoordigd.

HARWIG-prijzen
Het gebruikelijke prijzenschema van de THRIANTA-SHOW werd evenals vorig jaar door de directie van HARWIG-Installatiegroep Emmen/Almere aangevuld met enkele prijzen ter promotie van oorspronkelijk Drentse rassen op de THRIANTA-SHOW: drie HARWIG prijzen van € 50,00 waren beschikbaar voor het mooiste Thrianta-konijn, het mooiste Drentse Hoen en de mooiste Drentse Kriel, mits per ras minimaal 20 dieren aanwezig zouden zijn. Als er per ras minimaal 35 dieren aanwezig zouden zijn, zou er per ras een tweede HARWIG-prijs van € 25,00 worden toegevoegd; dit bleek mogelijk te zijn bij de Drentse Hoenders.

De winnaars van de HARWIG-prijzen waren:

Zie de foto-impressie voor een totale indruk van de tentoonstelling.