"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Nieuws en mededelingen

Corona-perikelen en Vogelgriep

Nu de coronamaatregelen geen belemmering meer zijn voor onze verenigingsactiviteiten doet zich een nieuw probleem voor. Een ernstige uitbreiding van vogelgriep onder zowel wilde vogels, en dan vooral watervogels, als onder al dan niet bedrijfsmatig gehouden pluimvee heeft geleid tot een landelijke afschermplicht en een verbod op samenbrengen van hoenderachtigen en watervogels. Dit betekent dat tentoonstellingen van deze diergroepen vooralsnog niet mogelijk zijn; voor konijnen gelden geen beperkingen.

Jongdierendag 3 september 2022

Onze jaarlijkse jongdierendag, de voor publiek toegankelijke keuring van jonge dieren van eigen leden, vond sinds 2010 op de eerste zaterdag in september plaats bij de Welkoop te Zweeloo; de opzet was steeds een soort promotietentoonstelling. Na het niet doorgaan in het "coronajaar" 2020 werd in 2021 voorzichtigheidshalve geen actieve externe promotie gemaakt. Ook nu, in 2022, was er geen actieve promotie; de reden hiervoor was de geringe deelname, in hoofdzaak veroorzaakt door het om diverse redenen afnemende aantal actieve leden van de vereniging en doordat onze "kippenleden" door geldende vogelgriepmaatregelen genoodzaakt waren hun dieren thuis te houden. Zodoende alleen enkele deelnemers met konijnen. Wij moeten er met het oog op de toekomst van de vereniging dan ook van uit gaan dat deze jongdierendag 2022 de laatste was in de geschiedenis van "Jong Leven / MOTV". Zie ook de pagina Activiteiten.

In memoriam Bertus Lanting

Na een snel afnemende gezondheid gedurende de laatste jaren overleed op 2 juni 2022 ons lid Bertus Lanting. Naast zijn lidmaatschap met fokkersregistratie via een andere vereniging werd Bertus begin 2009 tevens lid van "Jong Leven / MOTV". Overigens kenden wij hem natuurlijk al veel langer. In met name de "konijnenwereld" heeft hij zijn sporen meer dan verdiend, maar ook hield hij zich een aantal jaren bezig met meer exclusieve fazantensoorten.

Bertus was landelijk bekend als zeer deskundig konijnenkeurmeester; ook binnen onze vereniging maakten wij graag gebruik van zijn uitgebreide rassenkennis. Bijgaande (oude) foto toont Bertus Lanting als keurmeester tijdens de jongdierendag van onze vereniging op 4 september 2009.
Vele jaren maakte Bertus deel uit van de examencommissie voor konijnenkeurmeesters en ook van de standaard commissie. Achter deze laatste functies heeft hij al weer geruime tijd geleden een punt gezet en tenslotte was hij ook genoodzaakt zijn keurmeesterschap te beŽindigen. Wel was hij nog zo veel mogelijk aanwezig tijdens onze verenigingsbijeenkomsten tot zijn gezondheid ook dat niet meer toeliet.

De naam Bertus Lanting zal in de kleindierenwereld nog lang worden genoemd.

Onze verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten. Op de pagina Archief is informatie te vinden over onze activiteiten in 2020 en voorgaande jaren.

Jubilea

Zie voor volledige opgave de pagina Jubilarissen.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2019 (april): Rammen-, hanen- en caviashow (RHC) O.K.P.V. Ommen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2018 (okt): Midden Drenthe Show Beilen: R. Koobs met Drentse Kriel, patrijskleur, vrouw, jong.
2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.