"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Nieuws en mededelingen

De "Zuid-Oost Drenthe Show" (ZOD-Show) op 6 oktober 2018 te Erica is AFGELAST.
Om organisatorische redenen was in februari 2018 al besloten de gebruikelijke data in eind november / begin december te verlaten en de ZOD-Show voortaan in te korten tot een ééndaagse tentoonstelling en die vroeger in het jaar te houden, in 2018 op 6 oktober. Nu blijkt dit in 2018 dus organisatorisch niet haalbaar te zijn; zodat in juli 2018 door de organisatie is besloten de ZOD-Show 2018 niet te laten doorgaan. Wat het jaar 2019 zal brengen is nog onduidelijk.

Clubshow 2018 "Jong Leven / MOTV". Met het vervallen van de ZOD-Show kwam ook de daarbij onder te brengen clubshow van onze vereniging in de problemen. Op korte termijn moest een alternatief worden gevonden. Dat is gelukt in goed overleg met het bestuur van de "Midden Drenthe Show" Beilen. Onze clubshow zal daar nu worden ondergebracht met het zelfde prijzenschema als in 2017. Data: 25 t/m 27 oktober 2018. Zie ook de pagina Activiteiten in deze website.

Clubcompetitie Zuid-Oost Drenthe. De clubcompetitie 2018 te Klazienaveen, die aanvankelijk was gepland op dinsdag 18 september, is VERSCHOVEN naar donderdag 20 september.

Jongdierendag 2018 "Jong Leven / MOTV" Deze zou plaats vinden op zaterdag 1 september op het terrein van "Welkoop" Zweeloo. Enkele dagen eerder heeft de hoenderkeurmeester om privé redenen echter moeten afzeggen. Ondanks intensieve pogingen daartoe, bleek vervanging niet te realiseren; het spijtige besluit moest daarom worden genomen om de jongdierendag niet door te laten gaan. De leden die hun dieren hadden ingeschreven zijn allen op de hoogte gesteld.

Van de Kleindierenvereniging Midden Drenthe (KVMD) te Beilen werd een uitnodiging ontvangen voor deelname door onze vereniging aan een "Drentse" jongdierendag op 22 september 2018; de leden van onze vereniging zijn daarover inmiddels allen persoonlijk ge´nformeerd.

Onze verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten. Op de pagina Archief (>2017) zijn de verslagen opgenomen van een bezoek met rondleiding aan een pluimveebedrijf bij het Duitse Emlichheim op 27 mei 2017 en van de Jongdierendag te Zweeloo op 2 september 2017.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.