"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW",waarvoor overigens na 2009 vooralsnog geen vervolg is gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Ophokplicht en TENTOONSTELLINGSVERBOD voor pluimvee

Staatssecretaris Van Dam meldde op 9 november 2016 aan de Tweede Kamer dat er sprake is van een aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimveesector door insleep van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5N8. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen, heeft hij een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld om zo het risico van insleep van vogelgriep vanuit de wilde watervogelpopulatie te beperken.
Vooralsnog zou deze verplichting nog niet gelden voor hobbymatig gehouden hoenders, sier- en watervogels en duiven. Overigens zou het volgens een woordvoerder van de inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wel "verstandig" zijn als mensen hun kippen binnenhouden.

Vanaf 14 november 2016 zijn aanvullende maatregelen van kracht, waarbij onder meer een landelijk tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels is afgekondigd.
Gelet op een aantal geconstateerde besmettingen in ons land en de vele besmettingen in de rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen verboden, voor zover daar pluimvee of watervogels op één plaats worden verzameld. Hoe lang dit verbod geldt is nog onbekend.
Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de door hen gehouden vogels. Alleen strikt noodzakelijke toegang van vreemden in het kader van diergezondheid en dierenwelzijn is toegestaan, zoals het bezoek van een dierenarts. Bezoekersregistratie is dan verplicht; deze verplichting geldt niet voor hobby-pluimveehouders. Tentoonstellingen voor konijnen, cavia's en kleine knaagdieren kunnen wel doorgaan.
M.b.t. de berichtgeving over de aanvullende maatregelen vogelgriep van het Ministerie van Economische Zaken deelt het hoofdbestuur van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) mede dat de vogeltentoonstellingen vooralsnog gewoon door kunnen gaan. Wel worden kwartels, rallen en overige hoenderachtigen uitgesloten van deelname.

KLN adviseert nadere berichten via media en internet nauwlettend te volgen.
Meer informatie is te vinden op de website van KLN: www.kleindierliefhebbers.nl en van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) www.nbvv.nl.

Onze promotie-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten.

Afgelasting Jongedierendag 2016

Een belangrijke promotie-activiteit van onze vereniging is de jaarlijkse jongedierendag, de keuring van jonge dieren (pluimvee en konijnen) van eigen leden. Gewoonlijk vindt deze plaats op de eerste zaterdag in september in een door de Welkoop te Zweeloo beschikbaar gestelde loods.

Dit jaar kon de jongdierendag echter NIET doorgaan.

Zoals velen inmiddels wel weten heerst er een dodelijk virus onder de konijnen (RHD2).
Sinds kort moeten konijnen hiertegen ingeënt zijn bij deelname aan een keuring of tentoonstelling. Voor kippen geldt al vele jaren een dergelijke entverplichting met betrekking tot pseudo-vogelpest (NCD).

Doordat de dierenartsen het met deze entingen erg druk hadden, konden ook onze kippen niet eerder ingeënt worden dan 15 september 2016. Dit was dus te laat voor de op 3 september geplande jongedierendag.

Ook voor niet-leden van onze vereniging geldt dat het enten tegen de dodelijke konijnenziekte RHD2 zeer belangrijk is om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. De dierenartsen kunnen over de mogelijkheden voor vaccinatie meer inlichtingen verstrekken.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.