"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW",waarvoor overigens na 2009 vooralsnog geen vervolg is gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Ophokplicht en TENTOONSTELLINGSVERBOD voor pluimvee

19 april 2017: Staatsecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam heeft per vandaag het verbod op wedstrijden en tentoonstellingen met risicogevogelte OPGEHEVEN.

Meer informatie is te vinden op de website van KLN: www.kleindierliefhebbers.nl.

Onze promotie-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten.

Afgelasting Jongedierendag 2016

Een belangrijke promotie-activiteit van onze vereniging is de jaarlijkse jongedierendag, de keuring van jonge dieren (pluimvee en konijnen) van eigen leden. Gewoonlijk vindt deze plaats op de eerste zaterdag in september in een door de Welkoop te Zweeloo beschikbaar gestelde loods.

Dit jaar kon de jongdierendag echter NIET doorgaan.

Zoals velen inmiddels wel weten heerst er een dodelijk virus onder de konijnen (RHD2).
Sinds kort moeten konijnen hiertegen ingeënt zijn bij deelname aan een keuring of tentoonstelling. Voor kippen geldt al vele jaren een dergelijke entverplichting met betrekking tot pseudo-vogelpest (NCD).

Doordat de dierenartsen het met deze entingen erg druk hadden, konden ook onze kippen niet eerder ingeënt worden dan 15 september 2016. Dit was dus te laat voor de op 3 september geplande jongedierendag.

Ook voor niet-leden van onze vereniging geldt dat het enten tegen de dodelijke konijnenziekte RHD2 zeer belangrijk is om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. De dierenartsen kunnen over de mogelijkheden voor vaccinatie meer inlichtingen verstrekken.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.