"JONG LEVEN / M.O.T.V." Sleen - Schoonoord - Zweeloo en omgeving

Onze vereniging is aangesloten bij onderstaande landelijke bonden van liefhebbers van kleindieren (Zie ook de pagina "Vereniging > Wat doen wij" op deze website):

Logo Kleindier Liefhebbers Nederland Kleindier Liefhebbers Nederland
(K.L.N.)


Logo Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen
(N.B.S.)
Op deze website vindt u allerlei informatie over onze vereniging; een speciaal gedeelte heeft betrekking op onze tentoonstelling, de "THRIANTA-SHOW", die overigens in 2009 voor de laatste keer heeft plaatsgevonden. Daarna is geen vervolg meer gepland. Ook aan algemene informatie is gedacht; zie ook de foto's in ons archief. De links geven toegang tot andere websites van zowel kleindierenorganisaties en fokkersbladen als die van enkele van onze sponsors.

Contactadressen

Contactadressen zijn te vinden onder "Vereniging" en vervolgens "Het Bestuur".

Nieuws en mededelingen

Ons jaarlijks uitstapje (2023)

Het al vòòr de coronaperikelen geplande bezoek aan de dierentuin Nordhorn zou op 10 juni 2023 plaats vinden, maar moest toen op het laatste moment worden afgelast wegens een hittegolf. Uiteindelijk kon het bezoek in een "herkansing" doorgaan op 2 september 2023. Zie de pagina Activiteiten op deze website.


Fokkersgeluk

Het gebeurt niet vaak dat een inzender binnen een maand op twee verschillende tentoonstellingen met het zelfde dier het predikaat "U" in de wacht weet te slepen. Dit geluk had onlangs ons verenigingslid Albert Lanting. Op 19 januari 2023 kreeg zijn midden konijngrijze Klein Zilver 2SY-206 tijdens de "Dierenparade Noordshow" te Hardenberg een U met 98,5 punten toebedeeld. Een maand later, op 18 februari, was het opnieuw raak; 2SY-206 was aanwezig op de ééndags show van mannelijke konijnen te Grolloo, georganiseerd door de 100 jaar geworden vereniging AKC Assen, en opnieuw werd het predikaat U met 98,5 punten toegekend. Een felicitatie aan het adres van Albert Lanting voor dit unieke resultaat is hier op zijn plaats. Zie ook bijgaande door Albert aangeleverde foto van het betreffende konijn.


Fokkersgeluk (vervolg !!)

Het gebeurde op 1 april 2023 op de ééndags show van mannelijke dieren te Giethmen (Ommen), georganiseerd door de vereniging OPKV Ommen, en het was geen aprilmop! De zegetocht van het hierboven vermelde konijn, de Klein Zilver 2SY-206 van Albert Lanting, werd voortgezet. Precies zes weken na de vorige keer, werd dit jaar voor de derde keer het predikaat U behaald, deze keer met 98 punten. Dus opnieuw een felicitatie. Zowel Albert als zijn 2SY-206 verdienen nu beslist met "U" te worden aangesproken.

Regiovorming KLN

Conform een besluit van de Algemene Ledenvergadering heeft het KLN-bestuur in de loop van het jaar 2022 de omvorming van provinciale afdelingen naar een vijftal landelijke regio's in gang gezet. Voor de verenigingen betekent dit met ingang van het jaar 2023 een wijziging in de verenigingscode. Voor "Jong Leven / MOTV" betekent dit dat de provinciale code D22 is gewijzigd in de regio-noordcode N42. Op de contributiefacturen voor de KLN-leden is dat al te zien; met name bij ringenbestellingen moet hiermee rekening worden gehouden. De fokkersnummers zelf zijn overigens niet gewijzigd.

Toekomst "Jong Leven / MOTV"

In verband met een afnemend aantal leden en problemen met het voorzien in vacatures binnen het bestuur heeft de ledenvergadering op 13 december 2022 besloten de vereniging op te heffen met ingang van 1 januari 2024; tot die datum kunnen de leden nog gebruik maken van alle gebruikelijke voorzieningen binnen de vereniging. Per 1 januari 2023 heeft een secretariaatswijziging plaatsgevonden. Meer over het besluit tot opheffing is te lezen op de pagina Vereniging van deze website.

Corona-perikelen en Vogelgriep

Nadat de coronamaatregelen in het begin van het jaar 2022 werden opgeheven is later in het jaar voor de kleindierenhobby een nieuwe belemmering verschenen, die ook in het jaar 2023 is gaan voortduren. Een ernstig optreden van vogelgriep onder zowel wilde vogels, en dan vooral watervogels, en ook onder al dan niet bedrijfsmatig gehouden pluimvee, heeft geleid tot een landelijke afschermplicht en een verbod op samenbrengen van hoenderachtigen en watervogels. Dit betekent dat tentoonstellingen van deze diergroepen vooralsnog niet mogelijk zijn; voor konijnen gelden geen beperkingen.

Onze verenigings-activiteiten

Zie voor volledige opgave de pagina Activiteiten. Op de pagina Archief is informatie te vinden over onze activiteiten in 2020 en voorgaande jaren.

Jubilea

Zie voor volledige opgave de pagina Jubilarissen.

Fokkersprestaties

Het hoogst haalbare predikaat bij een keuring of tentoonstelling is in alle diergroepen "U" (= Uitmuntend); vanaf de samenvoeging van "Jong Leven" en "M.O.T.V." in 2001 werd deze fokprestatie slechts door enkele leden van onze vereniging bereikt. Zonder in te staan voor de volledigheid volgt onderstaand een opsomming zoals door de redactie van deze website was te achterhalen.

2023 (april): OPKV Ommen; ééndagstentoonstelling te Giethmen (Ommen) voor mannelijke dieren op 1 april (en geen aprilgrap!): A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong. Hetzelfde dier (2SY-206) dat in januari en februari 2023 ook al tweemaal achtereen het predikaat U behaalde.
2023 (februari): AKC Assen; ééndagstentoonstelling te Grolloo voor mannelijke dieren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong. Het zelfde dier (2SY-206) dat een maand eerder ook het predikaat U behaalde op de "Dierenparade Noordshow" te Hardenberg.
2023 (januari): Dierenparade-Noordshow Hardenberg: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2019 (april): Rammen-, hanen- en caviashow (RHC) O.K.P.V. Ommen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2018 (okt): Midden Drenthe Show Beilen: R. Koobs met Drentse Kriel, patrijskleur, vrouw, jong.
2016 (maart): Rammen- en hanenshow AKC Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016 en Kampioensshow Drenthe feb. 2016; dus binnen drie maanden drie keer het zelfde dier).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong (zelfde dier als winnaar Noordshow jan. 2016).
2016 (feb): Kampioensshow Diever: W.K. Kosmeijer met Sulmtalerkriel, tarwe, vrouw jong.
2016 (jan): Noordshow Assen: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2014 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Ziver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2011 (jan): Noordshow Zuidlaren: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man oud.
2011 (jan): Champion-Show Nieuwegein (Bondsshow KLN): A. Lanting met Kl. Zilver, mid. kon.gr., man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2010 (nov): ZO-Drenthe Show: B.A. Nederhoed met Sebrightkriel, goud zwartgezoomd, vrouw jong.
2008 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: R. Koobs met Tan, zwart, vrouw jong.
2006 (feb): Kampioensshow Diever: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2005 (nov): Thrianta-Show Zweeloo: A. Lanting met Klein Zilver, midden konijngrijs, man jong.
2002 (nov): Thrianta-Show Sleen: H. Ziel met Alaska, man jong.