Het Bestuur

Bestuurssamenstelling vanaf 28 februari 2017:

Voorzitter Secretaris Tweede voorzitter
R. Koobs
Ermerweg 75
7812 BG Emmen
Tel. 0591 - 613008
A. van Lottum
Kerklaan 21
7848 AB Schoonoord
Tel. 0591 - 382721
jonglevenmotv@hotmail.com
J. Steenge
Dilweg 5
7873 BN Odoorn
Tel. 0591 - 512666
Penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid
W.K. Kosmeijer
Dorpsstraat 26
7863 PC Gees
Tel. 0524 - 291720
A. Lanting
Brinkmaten 3
7854 TJ Aalden
Tel. 0591 - 371964
R. Jeuring
Veenkampenweg 94
7822 GV Emmen
Tel. 0591 - 615071