Wat doen wij?

De vereniging houdt zich bezig met het houden, fokken en tentoonstellen van rasdieren, ressorterende onder de onderstaande twee bonden van kleindierenhobbyisten; deze twee organisaties behartigen ieder de belangen van houders van bepaalde diergroepen:

Afbeelding haan

Kooien
Het tentoonstellen van onze dieren gebeurt in kooien met per ras voorgeschreven minimum maten.

Registratie
Om zelf gefokte konijnen van een oormerk te laten voorzien of zelf gefokt gevogelte van een vaste voetring, moet men in het bezit zijn van een door de betreffende Bond (KLN, NBS) verstrekt registratienummer, het zogenaamde fokkersnummer. Daarmee heeft men tevens het recht om deel te nemen aan keuringen en tentoonstellingen. Behalve enkele uitzonderingen mag met ongemerkte dieren niet aan keuringen en tentoonstellingen worden deelgenomen. Aan keuringen en tentoonstellingen is in het algemeen een wedstrijdelement verbonden; het gaat er dan om wiens dier de beste beoordeling krijgt van de keurmeester, die daarbij de voor de diverse rassen vastgelegde standaardbeschrijvingen gebruikt. De fokkersnummers worden via de plaatselijke verenigingen van kleindierenliefhebbers uitgegeven (dus ook via "JONG LEVEN / MOTV").

Andere diergroepen
Kooi- en volièrevogels, zoals kanaries, parkieten enz. behoren niet onder onze organisatie; daarvoor bestaan andere overkoepelende organisaties, waarbij onze vereniging niet is aangesloten.