Bezoek Tierpark Nordhorn 2 september 2023

Jaarlijks uitje. "Herkansing" van de afgelasting van 10 juni. Nu uitstekende weersomstandigheden. Hoewel in "Tierpark Nordhorn", afgezien van enkele uitzonderingen, echt "grote" dieren ontbreken, was er in het park toch veel te zien met voldoende informatie bij de dierenverblijven. De deelnemers aan dit uitstapje waren dan ook unaniem van mening dat het een geslaagde dag was.

In "Tierpark Nordhorn" leven tal van bedreigde diersoorten waarvoor ook fokprogramma's bestaan. Voorbeelden hiervan zijn: de Noord-Perzische panters, de bosbisons (de "reuzen van het park!"), de kaalkop-ibissen en de doodshoofdaapjes. Ook heeft "Tierpark Nordhorn" een rol gespeeld bij het behoud van lokale huisdierrassen, zoals o.a. het Twentse Hoen en het varkensras de Bonte Bentheimer. Verder is "Tierpark Nordhorn" betrokken bij de regionale natuur- en landschapsbescherming op een manier die men van een dierentuin niet zou verwachten. In totaal wordt ongeveer 170 hectare zeldzaam regionaal landschapsgebied beheerd. De foto's zijn gemaakt door Edwin Wildeboer.

Klik op een foto om een vergroting te bekijken.