KLN-oorkonde voor Albert Lanting

Het bestuur van KLN kan op haar algemene ledenvergadering en daarbuiten onderscheidingen toekennen in bepaalde categorieën, onder meer in de Categorie Fokkerij. KLN geeft de volgende algemene motivatie voor de toekenning:
Deze prijs kan worden toegekend aan een lid of een groep leden die op het brede terrein van de fokkerij hoge kwaliteit leveren en dat doen met eigen fokdieren en gedurende vele jaren achtereen. De prijs wordt afzonderlijk toegekend voor fokkers van rassen die onder KLN vallen.

In de Algemene ledenvergadering van KLN op 14 juni 2014 te Putten is aan ons verenigingslid Albert Lanting een onderscheiding toegekend als "fokkerskampioen Nederland". Albert heeft met zijn Klein Zilvers meermalen het predikaat "U" weten te behalen en het ontstaan en erkenning van de zilver Kleurdwerg komt in belangrijke mate voor zijn rekening. Omdat Albert niet in de KLN-vergadering aanwezig kon zijn werd tijdens de opening van de Noordshow op 8 januari 2015 in de TT-Hall te Assen de onderscheiding uitgereikt.

De foto's werden gemaakt door Roelof Koobs.

Klik op een foto om een vergroting te bekijken.