Jubilaris Algemene Ledenvergadering 21-02-2012, foto's

Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 februrari werd Jan Loman door de vereniging in het zonnetje gezet.

Tijdens de ledenvergadering op 21 februari werd verenigingslid Jan Loman "in het zonnetje gezet" omdat hij sinds 1961 gedurende (ruim) 50 jaar onafgebroken een fokkerskaart heeft gehad van aansluitend de Raad van Beheer (RvB), de Nederlandse Konijnenfokkersbond (NKB) en Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN); zijn naam is toegevoegd aan de lijst van "gedecoreerden". De foto's zijn gemaakt door mevr. Yvonne Dobbinga-Bloemhof.

Klik op een foto om een vergroting te bekijken.