Jubilarissen Algemene Ledenvergadering 17-08-2010, foto's

Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdagavond 17 augustus 2010 werden Hendrik Boersma en Mans van Tellingen door de vereniging in het zonnetje gezet.

Hendrik Boersma kreeg een KLN-speld voor 50 jaar lid RvB, NKB en KLN. Mans van Tellingen ontving een "Jong Leven/MOTV"-oorkonde wegens 50 jaar onafgebroken lidmaatschap van de vereniging; omdat de fokkerskaart (NHDB) al in 1998 werd opgezegd, kon geen bondsspeld worden toegekend. De KLN-speld en oorkondes werden uitgereikt door Jack Wildeboer. De foto's zijn gemaakt door mevr. Yvonne Dobbinga-Bloemhof.

Klik op een foto om een vergroting te bekijken.